Balistyka

Balistyka przede wszystkim analizuje wymiary, kształt i ciężar naboju. Kryminalistyka może wykorzystać również informacje o producencie, serii i roku produkcji. Przydatną wiedzę dostarcza także materiał użyty do produkcji naboju i łuski. Na postawie łuski można ustalić rodzaj broni, z której strzelano. Tutaj niezbędna jest jednak także ustalenie miejsca, z którego został oddany strzał oraz kierunku lotu pocisku. Konkretne typy broni charakteryzują się bowiem różnymi kątami oraz odległością wyrzutu łusek.

Identyfikacja indywidualna i grupowa

Gwint lufy pozostawia ślady na łusce. Na tej podstawie można ustalić cechy indywidualne oraz grupowe broni. Chodzi tutaj o kaliber pocisku, system broni. Cechy indywidualne pozwalają zaś ustalić, czy pocisk został wystrzelony z konkretnego egzemplarza broni (gdy dysponujemy podejrzanym narzędziem zbrodni) oraz, czy broń była już notowana. Do tego typu badań eksperci wykorzystują nowoczesne mikroskopy stereoskopowe oraz porównawcze.

Badania łuski

Badania samej łuski mogą dać szereg przydatnych wyników. Na ich podstawie można więc określić rodzaj i kaliber naboju, system i typ. Tego typu analizy pozwalają także ustalić, czy łuska pochodzi z konkretnego egzemplarza broni. Badania pozwalają także stwierdzić odległość, z której został wykonany strzał. W tym celu wykorzystuje się ślady powstałe podczas przestrzału szyb.

Zakres balistyki

Balistyka jest nauką zajmującą się badaniami ruchu pocisku. Chodzi tutaj o badanie samych pocisków, śladów pozostałych na przedmiotach czy ciele ofiary. Badane są także łuski.
Warto zwrócić uwagę także na to, że sam ruch pocisku składa się z 2 procesów. Chodzi tutaj o ruch w lufie oraz ruch pocisku od momentu wystrzelenia do natrafienia na cel.

Podział balistyki

Balistykę podzielono na kilka dziedzin. Wśród nich można wymienić:
- balistykę wewnętrzną zajmującą się ruchem pocisku w lufie. Ruch następuje tutaj pod wpływem gazów prochowych
- balistykę zewnętrzną zajmującą się trasą pocisku od momentu wystrzelenia. Tutaj także badany jest kąt podniesienia oraz prędkość pocisku
- balistykę celu badającą zachowanie pocisku już po trafieniu w cel (w tym np. w ciało ofiary)
- balistykę pośrednią zajmującą się ruchem pocisku już po opuszczeniu lufy, ale jeszcze w momencie oddziaływania na pocisk gazów

Balistyka bada również zjawisko strzału oraz tor pocisku (linia prowadząca środkiem prędkości pocisku wprawionego w ruch).

Co określa balistyka?

Balistyka bierze pod uwagę szereg zjawisk. Chodzi tutaj o:
- miejsce znalezienia pocisku
- ślad pocisku
- kierunek strzału
- lot pocisku
- pozycja sprawcy i celu (ofiary)
- sposób strzału
- ilość strzałów
- określenie rodzaju broni
- ustalenie, czy strzał został oddany z konkretnego egzemplarza broni

Jak zabezpieczyć pocisk?

Pocisk i łuski stanowią jeden z podstawowych materiałów dowodowych. To one są podstawą badań balistyki. Dlatego niezbędne jest ich odpowiednie zabezpieczenie na miejscu przestępstwa. Na materiałach tych nie można pozostawić śladów. Zalecane jest korzystnie z pęset z gumowymi końcówkami. Każdy z pocisków musi także zostać zapakowany do oddzielnego woreczka. W przypadku, gdy pocisk tkwi w przedmiocie, należy go zabezpieczyć do badania wraz z nim.

Adam

Hobbysta, od lat interesujący się zagadnieniami
z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej