Badania DNA

Badania genetyczne wykorzystywane są przede wszystkim jako dowód w sprawach o ustalenie rodzicielstwa czy pokrewieństwa. Mogą one także pozwolić zidentyfikować zwłoki lub ich szczątki – w tym przypadku profil genetyczny próbki pobranej ze zwłok porównuje się z DNA żyjących osób spokrewnionych.

Wykorzystywane metody

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest technika PCR. W badaniach można wykorzystać krew, ślinę, zęby, tkanki czy włosy (koniecznie z cebulkami). Kolejną metodą jest badanie mtDNA. Tutaj nie bada się DNA jądrowego (jak w przypadku techniki PCR), ale łatwiej dostępne kopie DNA. W przypadku większej ilości materiału genetycznego, można wykorzystać metodę RFLP określaną często również mianem badań genetycznych odcisków palców. Zaletą owego badania jest przede wszystkim wysoka dokładność wyników.

Adam

Hobbysta, od lat interesujący się zagadnieniami
z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej