O kryminalistyce

Kryminalistyka powszechnie kojarzy się nam ze śledztwami, które mają na celu ujawnienie sprawcy bądź sprawców przestępstwa. Jednak wszelkie operacje tak naprawdę wykorzystują szereg informacji z zakresu różnych nauk. Na arenę wkracza tutaj bowiem wiedza medyczna, chemiczna czy nawet pewne informacje z zakresu fizyki. Kryminalistyka jest więc nauką opisującą sposoby ustalania przestępstw, techniki zapobiegające ich popełnianiu oraz metody prowadzące do udowodnienia przed sądem popełniania czynu karalnego. Co jednak wchodzi w zakres owych działań?

Po pierwsze - taktyka

Ściganie każdego przestępstwa czy działania prewencyjne, które mają dopiero owemu zdarzeniu zapobiec, wiążą się z koniecznością odpowiedniego postępowania. Ogół takich sposób postępowania określany jest tutaj właśnie mianem taktyki.
Taktyka najczęściej opracowywana jest także na podstawie wiedzy na temat działania przestępców, przyjętych przez nich technik. Dlatego opracowanie tego typu planów dla konkretnych śledztw wymaga od śledczych również podstaw psychologii. To właśnie tego typu wiedza pozwala bowiem przewidzieć tok myślenia grupy przestępczej czy sprawcy konkretnego rozboju albo rabunku. Czytaj dalej

  • Adam
  • Kryminalistyka